Bài Giảng: “Học Cách Cộng và Trừ Số Nhỏ”

Chào các em! Trong bài viết này, chúng ta sẽ học về cách cộng và trừ số tự nhiên.

1. Cộng Số Nhỏ:

Giả sử chúng ta có 2 quả táo. Nếu chúng ta thêm vào 3 quả nữa, chúng ta sẽ có bao nhiêu quả táo?

  • Chúng ta có 2 quả táo ban đầu.
  • Thêm vào 3 quả táo nữa.
  • Tổng số quả táo là 2 + 3 = 5 quả táo.

2. Trừ Số Nhỏ:

Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng chúng ta ăn đi 2 quả táo. Chúng ta sẽ còn lại bao nhiêu quả táo?

  • Chúng ta có 5 quả táo từ trước.
  • Ăn đi 2 quả táo.
  • Số quả táo còn lại là 5 – 2 = 3 quả táo.

3. Biểu Đồ Hình Vẽ:

Chúng ta có thể cảm nhận hơn bằng cách sử dụng hình vẽ. Hãy vẽ 5 quả táo ban đầu và thêm vào 3 quả táo nữa.

Tổng cộng, chúng ta có 5 + 3 = 8 quả táo.

4. Bài Tập Thực Hành:

Bây giờ các em hãy thử giải một số bài tập nhỏ tại nhà và kiểm tra lại với bạn bè của mình.

  • 2 + 4 = ?
  • 7 – 3 = ?

Kết Luận:

Chúng ta đã học cách cộng và trừ số tự nhiên thông qua ví dụ về quả táo. Nhớ luyện tập thường xuyên để trở nên giỏi hơn nữa! Hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *