Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 9

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 9: Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông.

Phiếu bài tập Toán lớp 4 - Tuần 9

Phiếu bài tập Toán lớp 4 - Tuần 9

* Download: PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 – TUẦN 9 bằng cách click vào nút Tải về dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.