Đề thi Toán vào 6 THCS Cầu Giấy, Hà Nội 2022-2023 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, năm học 2022-2023. Có đáp án.

Ngày thi 26/06/2022.

Hình thức thi: Trắc nghiệm (8 câu) và Tự luận (2 bài).

Đề thi Toán vào 6 THCS Cầu Giấy, Hà Nội 2022-2023 có đáp án

Đề thi Toán vào 6 THCS Cầu Giấy, Hà Nội 2022-2023 có đáp án Đề thi Toán vào 6 THCS Cầu Giấy, Hà Nội 2022-2023 có đáp án Đề thi Toán vào 6 THCS Cầu Giấy, Hà Nội 2022-2023 có đáp án Đề thi Toán vào 6 THCS Cầu Giấy, Hà Nội 2022-2023 có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *