Bài tập Tết – Toán lớp 1 sách Cánh diều có đáp án

Bài tập Toán lớp 1 sách Cánh diều ôn tập nghỉ Tết năm học 2021-2022 có đáp án dành cho học sinh lớp 1 tự làm trong thời gian nghỉ Tết âm lịch.

Bài 1: Điền các số thích hợp vào ô trống:

Bài tập Tết Toán lớp 1 sách Cánh diều

Bài 2: Tính:

1 + 2 = 5 – 3 = 4 + 6 = 9 – 0 = 3 + 5 =
4 + 3 = 6 + 1 = 7 – 2 = 8 – 5 = 2 + 0 =
6 + 3 = 7 – 4 = 9 – 2 = 1 + 9 = 3 + 0 =
2 + 2 = 7 – 5 = 9 – 8 = 4 – 0 = 2 + 3 =

Bài 3:

a) Sắp xếp các số 4, 1, 6, 2, 9, 3 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 5, 1, 7, 0, 8, 2, 6 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 4: Điền vào chỗ trống (theo mẫu):

Đọc Viết
Mười bảy 17
Hai mươi hai
45
Ba mươi sáu
28
Ba mươi tư
66

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Tết Toán lớp 1 sách Cánh diều

Bài 6: Điền dấu <, > thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập Tết Toán lớp 1 sách Cánh diều

Bài 7: Nối các số từ 1 đến 25 để hoàn thiện và tô màu bức tranh:

Bài tập Tết Toán lớp 1 sách Cánh diều

ĐÁP ÁN

Bài 1:

Bài tập Tết Toán lớp 1 sách Cánh diều

Bài 2:

1 + 2 = 3 5 – 3 = 2 4 + 6 = 10 9 – 0 = 9 3 + 5 = 8
4 + 3 = 7 6 + 1 = 7 7 – 2 = 5 8 – 5 = 3 2 + 0 = 2
6 + 3 = 9 7 – 4 = 3 9 – 2 = 7 1 + 9 = 10 3 + 0 = 3
2 + 2 = 4 7 – 5 = 2 9 – 8 = 1 4 – 0 = 4 2 + 3 = 5

Bài 3:

a) Sắp xếp: 1, 2, 3, 4, 6, 9

b) Sắp xếp: 8, 7, 6, 5, 2, 1, 0

Bài 4:

Đọc Viết
Mười bảy 17
Hai mươi hai 22
Bốn mươi lăm 45
Ba mươi sáu 36
Hai mươi tám 28
Ba mươi tư 34
Sáu mươi sáu 66

Bài 5:

Bài tập Tết Toán lớp 1 sách Cánh diều

Bài 6:

Bài tập Tết Toán lớp 1 sách Cánh diều

Bài 7:

Bài tập Tết Toán lớp 1 sách Cánh diều

*Download file Bài tập Tết môn Toán lớp 1 sách Cánh diều bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.