Toán lớp 12

Đề kiểm tra cuối HK1 Toán 12 tỉnh Bắc Giang 2021 – 2022 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 11 sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi trắc nghiệm gồm 50 câu. Mã đề 121. Có đáp án.  *Download file Đề kiểm tra cuối HK1 Toán 12 tỉnh Bắc […]

Đề khảo sát chất lượng HK1 Toán 12 tỉnh Nam Định 2021 – 2022

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 môn Toán lớp 12 sở giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi trắc nghiệm gồm 50 câu. Mã đề 103. *Download file Đề khảo sát chất lượng HK1 Toán 12 tỉnh Nam Định 2021 […]

Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba

Cách viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba dạng tổng quá và ví dụ minh họa dễ hiểu. Hướng dẫn học sinh lớp 12 viết PT đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc 3. PHƯƠNG PHÁP Cho […]