toán nâng cao lớp 3

Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 3 – Phần 8

Đây là bài thứ 8 of 9 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 3

ÔN TẬP TOÁN LỚP 3 – PHẦN 8 Một số bài toán giải bằng phương pháp vẽ sơ đồ. Bài 1. Tổng của hai số là 50. Tìm hai số đó biết số lớn gấp 4 lần số bé. Bài 2. Tổng của 2 số là số lớn nhất có 2 chữ số. Tìm 2 […]

Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 3 – Phần 7

Đây là bài thứ 7 of 9 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 3

ÔN TẬP TOÁN LỚP 3 – PHẦN 7 Bài 1. Có 2 hình tròn và 6 hình tam giác. Hãy sắp xếp lại 2 hình tròn và 6 hình tam giác đó sao cho mỗi hình tròn đều chứa 4 hình tam giác. (Mở rộng: có 3 hình tròn và 9 hình tam giác, sắp […]

Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 3 – Phần 6

Đây là bài thứ 6 of 9 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 3

ÔN TẬP TOÁN LỚP 3 – PHẦN 6 Bài 1: Cây xanh được trồng dọc theo một con đường dài 48m. Khoảng cách giữa hai cây là 6m. Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây trên con đường đó biết cả hai đầu đường đều trồng cây?. Bài 2: Các cột đèn được đặt […]

Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 3 – Phần 5

Đây là bài thứ 5 of 9 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 3

ÔN TẬP TOÁN LỚP 3 – PHẦN 5 Bài 1. Có 6 que diêm được xếp trên một đường thẳng cách đều nhau (các khoảng cách bằng nhau). Hỏi có bao nhiêu khoảng cách giữa 6 que diêm đó? Bài 2. Có 8 cái cây trên một đường thẳng cách đều nhau (các khoảng cách […]

Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 3 – Phần 4

Đây là bài thứ 4 of 9 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 3

ÔN TẬP TOÁN LỚP 3 – PHẦN 4 Bài 1. Các số được đặt trong các ô vuông của bảng dưới đây sao cho tổng của các số trên các hàng và các cột đều bằng nhau. Số còn thiếu trong hai ô vuông là các số nào? Bài 2. Điền các số từ 1 […]

Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 3 – Phần 3

Đây là bài thứ 3 of 9 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 3

ÔN TẬP TOÁN LỚP 3 – PHẦN 3 Bài 1. Cửa hàng buổi sáng bán được 33 xe đạp, buổi chiều bán được 18 xe đạp. Vậy cả hai buổi bán được bao nhiêu chiếc xe đạp? Bài 2. Tìm số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số đó bằng số […]