Sách giáo khoa Toán 6 tập 1,2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Bộ Sách giáo khoa Toán 6 tập 1, 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấn bản.

Nội dung và hệ thống bài tập trong SGK Toán 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống vừa sức: Mức độ yêu cầu và số lượng bài tập được tính toán vừa đủ và vừa sức với đa số học sinh, giúp các em rèn luyện và nâng cao kĩ năng.

Phương pháp tiếp cận kiến thức phù hợp với quy luật của nhận thức; Đảm bảo tích hợp, liên môn, tăng cường ứng dụng toán học trong thực tiễn: Hệ thống các bài tập được tích hợp với các môn học khác và gắn với nhiều chủ đề thực tiễn hấp dẫn: môi trường, văn hóa, thể thao.

Sách giáo khoa Toán 6 tập 1,2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nội dung được tích hợp liên môn, gần gũi với thực tế đời sống giúp học sinh dễ học, dễ nhớ và có thể tự học. Kiến thức được xuất phát từ các tình huống thực tế và được vận dụng vào giải quyết các bài toán trong cuộc sống. Sách tạo nhiều cơ hội để học sinh phát triển năng lực, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong đời sống.

Sách có màu sắc tươi sáng, hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi, có sự đồng hành của ba bạn TRÒN, VUÔNG và PI làm cho việc học tập trở nên vui vẻ, thích thú. Sách có kênh chính, kênh phụ giúp linh hoạt trong trình bày.

Sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức cuối mỗi chương khoa học, dễ nhớ. Kĩ năng cần nhớ ở đầu mỗi bài và hệ thống bài tập được lựa chọn cơ bản và sắp xếp hợp lí ở cuối bài góp phần hỗ trợ giáo vuông trong việc kiểm tra đánh giá. Nhiều bài tập có kết nối với thực tiễn hoặc tích hợp với một số môn học khác.

*Download File Sách giáo khoa toán 6 tập 1,2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.