40 đề kiểm tra và tự luận Toán 6 – Lê Hồng Đức

Sách 40 đề kiểm tra và tự luận Toán 6 – các tác giả Lê Hồng Đức (chủ biên), Lê Hữu Trí, Lê Bích Ngọc. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

Sách gồm các câu hỏi lý thuyết trắc nghiệm, bài tập trắc nghiệm tự luận giúp học sinh lớp 6 tự ôn luyện, củng cố kiến thức.

40 đề kiểm tra và tự luận Toán 6 - Lê Hồng Đức

*Download file 40 đề kiểm tra và tự luận Toán 6 – Lê Hồng Đức.pdf bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *