Download phần mềm cờ tướng CCBridge3 Việt hóa

Download phần mềm cờ tướng CCBridge3, phần mềm cờ tướng thông dụng để học cờ tướng nay đã được Việt hóa.

Phần mềm cờ tướng CCBridge3 là một phần mềm cờ tướng thông dụng lý do là nó đọc được các định dạng file XQF, CBR, CBL. Đây là các định dạng phổ biến của các phần mềm chuyên dụng cờ tướng.

Download phần mềm cờ tướng CCBridge3 Việt hóa

Phần mềm này của người Trung Quốc viết và giờ đây đã có bản Việt hóa của tác giả Đời Mây Trắng.

Download phần mềm cờ tướng CCBridge3 Việt hóa bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *