Phép cộng trong phạm vi 8

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Bảng cộng các số trong phạm vi 8.

– Cách làm tính cộng các số trong phạm vi 8 và vận dụng vào các tình huống thực tế.

Phép cộng trong phạm vi 8

CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Tính giá trị phép cộng trong phạm vi 8 bằng cách nhẩm lại các phép toán trong bảng cộng vừa học.

Dạng 2: Biểu diễn phép tính cho các hình vẽ

– Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình: Số vật ban đầu, số vật được thêm vào hoặc bớt đi.

– Viết các số và phép tính tương ứng, nếu vật được thêm vào thì thường dùng phép cộng; ngược lại, vật bị bớt đi thì thường hay dùng phép tính trừ.

Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép tính

Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép toán cộng và trừ, em thực hiện phép tính từ trái sang phải

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1: 3 + 5 = ?

Phép cộng trong phạm vi 8

Bài giải:

Nhẩm: 3 cái áo thêm với 5 cái áo thì sẽ được 8 cái áo.

3 + 5 = 8

Số cần điền vào chỗ trống là 8.

Ví dụ 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Phép cộng trong phạm vi 8

Bài giải:

Ta có phép tính tương ứng:

Phép cộng trong phạm vi 8

Ví dụ 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 3 + 3 = …..

Bài giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải, ta được:

2 + 3 + 3 = 5 + 3 = 8

Số cần điền vào chỗ chấm là: 8.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *