Đề thi Toán lớp 8

Đề thi KSCL đầu năm môn Toán 8 năm 2021-2022 có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 năm học 2021-2022 có đáp án. Thời gian làm bài: 60 phút. Câu 1: (2.0đ) Tính a) $\dfrac{2}{5}+\dfrac{1}{5} \cdot\left(\dfrac{-3}{4}\right)$ b) $\dfrac{3}{4} \cdot 26 \dfrac{1}{5}-\dfrac{3}{4} \cdot 44 \dfrac{1}{5}$ Câu 2: (2.0đ) Biết độ dài các cạnh của 1 tam giác tỉ lệ với 3, […]