Chuyên đề Toán lớp 8

Bài tập giải phương trình ứng dụng hằng đẳng thức

Các em áp dùng những hằng đẳng thức đáng nhớ đã học để giải các phương trình dưới đây. $ \begin{array}{|l|l|} \hline \text { a. }(2 x-5)^{2}-(x+2)^{2}=0 & \text { k. }\left(x^{2}-9\right)-9(x-3)^{2}=0 \\ \hline \text { b. }\left(x^{2}-2 x+1\right)-4=0 & \text { l. } 4 x^{2}+4 x+1=x^{2} \\ \hline \text { c. }(x+1)^{2}=4\left(x^{2}-2 x+1\right) & […]