Chuyên đề Toán lớp 6

Một số bài toán chứng minh chia hết lớp 6 nâng cao

Hướng dẫn học sinh lớp 6 giải dạng toán chứng minh chia hết qua những bài toán nâng cao có đáp án. Bài 1: Chứng minh rằng: a, $ \displaystyle \overline{{ab}}+\overline{{ba}}\vdots 11$ b, $ \displaystyle \overline{{ab}}-\overline{{ba}}\vdots 9$ (a > b) c, $ \displaystyle \overline{{abcabc}}\vdots 7,11,13$ Hướng dẫn giải: a, Ta có: $ \displaystyle \overline{{ab}}+\overline{{ba}}=10a+b+10b+1=11b+11b\vdots 11$ […]

Cách ghi số tự nhiên

A. LÝ THUYẾT 1. Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là N, Tập hợp các số tự nhiên khác 0 kí hiệu là N* N = {0, 1, 2, 3, ….}              N* = {1, 2, 3, ….} 2. Ghi số tự nhiên – Để ghi số tự nhiên trong hệ thập phân người […]