Chuyên đề Toán lớp 4

Cách rút gọn phân số

Học Toán 123 hướng dẫn học sinh lớp 4 cách rút gọn phân số qua các ví dụ có hướng dẫn giải. LÝ THUYẾT Để rút gọn một phân số ta chia cả tử và mẫu của phân số đó cho cùng một số lớn hơn 1 mà cả tử và mẫu số của phân […]

Bài tập Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao – Phần 2

Đây là bài thứ 2 of 4 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 4

ÔN TẬP TOÁN LỚP 4 – PHẦN 2 Bài 1. Một cửa hàng buổi sáng bán được 5678 kg gạo. Người bán hàng thấy rằng nếu buổi sáng bán thêm được 214kg gạo thì sẽ gấp 3 lần số gạo bán được trong buổi chiều. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu […]