Chuyên đề Toán lớp 2

Bài tập ôn thi HK2 môn Toán lớp 2

BÀI TẬP TOÁN LỚP 2 ÔN THI HỌC KÌ 2 Bài 1: Đặt tính rồi tính : 36 + 23 ;          100 – 46;         60 + 27;           72 – 19 ;          57 + 38;           98 – 49;           100 – 60 45 + 59;           67 + 23            18 + 35            76 – 37 […]