Chuyên đề Toán lớp 12

Cách tính nguyên hàm chứa căn thức

Công thức $\int x^{\alpha} d x=\dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C ;(\alpha \neq-1)$ $\sqrt[n]{x^{m}}=x^{\dfrac{m}{n}}$ Cách tính nguyên hàm của hàm chứa căn thức Phương pháp tính nguyên hàm của hàm chứa căn thức qua bài tập có lời giải. Bài 1: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{3}+\sqrt[3]{x}$ A. $\dfrac{2}{9} x \sqrt{x}+\dfrac{3}{4} x \sqrt[3]{x}+C$ B. $\dfrac{3}{2} x \sqrt{x}+\dfrac{4}{3} x \sqrt[3]{x}+C$ […]

Cách tính nguyên hàm phân thức

Để tính nguyên hàm phân thức các em cần áp dụng các công thức dưới đây. Công thức nguyên hàm phân thức $ \int \dfrac{1}{x} d x=\ln |x|+C$ $ \int \dfrac{1}{x+a} d x=\ln |x+a|+C$ $ \int \dfrac{1}{x-a} d x=\ln |x-a|+C$ $ \int \dfrac{1}{k x+a} d x=\dfrac{1}{k} \ln |k x+a|+C$ $ \int \dfrac{1}{k x-a} d x=\dfrac{1}{k} […]

Cách tính nguyên hàm của đa thức

Công thức tính nguyên hàm đa thức thường dùng $\int x^{\alpha} d x=\dfrac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1}+C(\alpha \neq-1)$ $\int 0 d x=C ; \int d x=\int 1 . d x=x+C$ $\int k x^{\alpha} d x=\dfrac{k}{\alpha+1} x^{\alpha+1}+C(\alpha \neq-1)$ Trong đó, k là hằng số. $\int(f(x)+g(x)) d x=\int f(x) d x+\int g(x) d x$ Cách tính nguyên hàm của đa […]